Clínica dental a Girona

Avís legal

Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Ley 34/2002, d’11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), el PROPIETARI DE LA WEB, l’informa del següent:
  • Denominació social: Girona Bucodental
  • CIF: B17909201
  • Domicili social: Juli Garreta, 18 Entl 2a
  • Inscrita en el Registre Mercantil de: Girona
  • Telèfon: 972 411 802
  • Email: correu@gironabucodental.cat

Ús del portal

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, malgrat això per a poder complir amb les finalitats d’alguns dels serveis oferts pel PROPIETARI DE LA WEB l’usuari ha d’emplenar prèviament el corresponent formulari. Per tant, si no es faciliten les dades necessàries o no ho fa correctament no es podran atendre les sol·licituds, sense perjudici de que podrá visualitzar liurement el contingut de la web.

Usuaris

L'accés i/o ús d’aquest portal atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de dit accés i/o ús, les Condicions Generals d'ús aquí reflexades. Les esmentades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas esdevinguin d’obligat compliment. L’USUARI:
  • Garanteix que ha informat els tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Tan mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades al PROPIETARI DE LA WEB per als fins assenyalats.
  • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que allò causi al PROPIETARI DE LA WEB o a tercers.

Propietat intel·lectual i industrial

El PROPIETARI DE LA WEB és titular de tots els drets de propietat intel·lectual e industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, audio, video, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del PROPIETARI DE LA WEB. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del PROPIETARI DE LA WEB. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del PROPIETARI DE LA WEB. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines del PROPIETARI DE LA WEB.

Exclusió de garanties i responsabilitat

El PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

El PROPIETARI DE LA WEB es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

Enllaços

En cas que en el portal es dispossessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, el PROPIETARI DE LA WEB no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el PROPIETARI DE LA WEB assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d'exclusió

El PROPIETARI DE LA WEB es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d'Ús.pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Generalitats

El PROPIETARI DE LA WEB perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

El PROPIETARI DE LA WEB podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.